Få hjælp til afvænning på et professionelt misbrugscenter

17 oktober 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp til afvænning på et professionelt misbrugscenter

Er du bekendt med, at din kæreste, ægtefælle, ven eller kollega har udviklet et overforbrug – eller måske endda et misbrug – af eksempelvis alkohol eller receptpligtig medicin? Så bør du tage affære lige med det samme.

Et afhængigheds betinget misbrug vil nemlig aldrig holde op med at udvikle sig, og går heller ikke i sig selv igen. Tvært i mod vil misbrugeren kun blive viklet endnu mere ind i afhængighed og misbrug, som tiden går. Dette betyder, at jo længere, du venter med at gribe ind, des værre vil din misbrugsramte nærmeste få det. Du er således forpligtet på et såvel menneskeligt som moralsk plan at hjælpe den misbrugsramte til den rette behandling.

Hvordan motiverer man en misbruger for at gå i behandling?

Dette er dog lettere sagt end gjort. En misbruger, som er nået til et vist stadie i sit misbrug, vil typisk benægte, at der skulle foreligge et problem. Som regel opstår et afhængigheds betinget misbrug gradvist over en periode, hvilket kan betyde, at den misbrugsramte slet ikke er klar over omfanget heraf. Eller også fortrænger han eller hun det problematiske i et højt forbrug af stoffer, receptpligtig medicin eller alkohol, simpelt hen fordi det er for tungt at forholde sig til.

Du bør derfor sikre dig, at du handler med en vis gennemslags kraft, når du skal motivere din misbrugsramte pårørende for at modtage professionel behandling. Dette gøres mest effektivt ved en såkaldt intervention. Ved en intervention optræder samtlige pårørende til den misbrugsramte, som er påvirket af misbruget. Og en intervention skal altid følges op af en effektiv behandling.

Misbrugsbehandling på Behandlingscenter Stien

Hos det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien finder du eksperter i behandling af misbrug. Med en fast stab af sundhedsfagligt personale samt terapeuter og misbrugskonsulenter stærkt, når det handler om misbrugsbehandling. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder

24 august 2015

Akasse.dk